Cennik

Wykaz cen obowiązujących od 01.01.2016
(* w ceny wliczony jest transport – przewóz materiałów powyżej 24,00 t )

Cena netto

Cena brutto

Piaski, żwiry

Piasek płukany 0-2 40,00 zł 49,20 zł
Piasek budowlany siany 40,00 zł 49,20zł
Piasek budowlany 30,00 zł 36,90 zł
Piasek budowlany 2 gat. 27,00 zł 33,21 zł
Żwir 2-8 / 2-16 / 8-16 / 16-32 65,00 zł 79,95 zł
Żwir 32-60 55,00 zł 67,65 zł
Pospółka 42,00 zł 51,66 zł
Ziemia liczona w *m3 50,00 zł 61,50 zł

Kruszywa dolomity

Tłuczeń 31,5-63 45,00 zł 55,35 zł
Kliniec 4-31,5 45,00 zł 55,35 zł
Mieszanka 0-31,5 / 0-63 41,00 zł 50,43 zł
Kruszywo łamane 45,00 zł 55,35 zł

Kruszywa pohutnicze

Żużel pohutniczy niesortowany 24,00 zł 29,52 zł
Żużel pohutniczy sortowany 0-10 26,00 zł 31,98 zł
Żużel pohutniczy sortowany 0-31 / 0-63 30,00 zł 36,90 zł
Żużel pokutniczy sortowany 12,8-31,5 / 31,5-63 34,00 zł 41,82 zł